Παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, σαςενημερώνουμε ότι η Ελλάδα προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία M333 , σύμφωνα μετις οποίες τα πιστοποιητικά οδηγών ADR , η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με…

Παράταση Πιστοποιητικών ADR των οδηγών

* Η διάρκεια όλων των Πιστοποιητικών ADR των οδηγών, τα οποία λήγουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 1ης Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Όλες οι περιοδικές ή ενδιάμεσες επιθεωρήσεις δεξαμενών, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 1ης Αυγούστου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις…