Παράταση Πιστοποιητικών ADR των οδηγών

* Η διάρκεια όλων των Πιστοποιητικών ADR των οδηγών, τα οποία λήγουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 1ης Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Όλες οι περιοδικές ή ενδιάμεσες επιθεωρήσεις δεξαμενών, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 1ης Αυγούστου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις…