Παράταση πιστοποιητικών εκπαίδευσης οδηγών ADR

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, σαςενημερώνουμε ότι η Ελλάδα προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία M333 , σύμφωνα μετις οποίες τα πιστοποιητικά οδηγών ADR , η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με…